GDPR adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelemi tájékoztató
www.vizszurok.hu
 
A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.
 
A személyes adatok védelme
 
1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
 
1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Gyenes Szabolcs E.V. (a továbbiakban csak „adatkezelő”),
1.2. székhelye: 1144 Budapest, Újváros park 5. 9./237.
1.3. cégjegyzékszáma: Nyilvántartási szám: 51809285
1.4. Kézbesítési cím: 1144 Budapest, Újváros park 5. 9./237.Telefonszám:+36-30/654-60-43
1.5. E-mail cím: gyenes.szabolcs@viztisztitomarket.hu
1.6. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).
 
3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
 
3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja az üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
 
4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).
 
5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI
 
5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei Sztraczinszki István E.V. (a szerver kezelője), REENGY Kft. (könyvelő iroda), Fáma First Kft. (futárszolgálat), SPRINTER Futárszolgálat Kft. (futárszolgálat), Barion Payment Zrt. (bankkártyás fizető rendszer), Dante International Kft. (online hirdető rendszer, eMag, Vatera) *Online Comparison Shopping Kft. (internetes termékkatalógus, Megbízható Bolt kérdőív), Actris Kft. (eLogisztika csomagátadó pont)
 
*A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett."
Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad részletes információt.
 
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 
6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult: - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz - személyes adatainak helyesbítésére - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen - személyes adatait áthordozni
6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@viztisztitomarket.hu e-mail címen vonhatja vissza.
6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
6.4. Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. De a személyes adatok megadása szükséges feltétele szerződés létrejöttének és teljesítésének. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy megbízott általi teljesítése. E feltételek 2018.05.25-én lépnek hatályba.

 

 

Letöltés (PDF)